โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home บริการของโรงพยาบาล บริการฟื้นฟูสุขภาพ กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

มีความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐาน ด้วยบริการที่ดี มีคุณภาพ


พันธกิจของหน่วยงาน

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูด้วยบริการทางกายภาพ และแพทย์แผนไทยที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพ


เป้าหมาย

        1. มีระบบการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน

        2. ให้การดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม

        3. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด

        4. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการอย่างที่สุด


ขอบเขตการให้บริการ

- ให้บริการตรวจประเมิน  วินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัดและการบำบัดรักษาความบกพร่องของร่างกายทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใและหัวใจ และในผู้ป่วยเด็ก  การป้องกันการแก้ไขและการฟื้นฟูความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งในธรงพยาบาลและในชุมชน อบรมและให้บริการด้านวิชการแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานบริการ  ให้บริการเชิงรุกลงสู่ชุมชน

- เปิดให้บริการในเวลาราชการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

        - เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

- นอกเวลาราชการในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-15.00 น.

แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหนองฉาง  ให้บริการผู้ป่วยดังต่อไปนี้

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีก่รและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

-ด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดไหล่ ไหล่ติด ปวดคอและอาจมีอาการปวดร้าวไปตามแนวแขน ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อติด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเท้าแพลงเป็นต้น

-ด้านระบบประสาท  เช่น อัมพฤกษ์-อััมพาต ทั้งแบบครึ่งซีก ครึ่งท่อนรวมทั้งอัมพาตใบหน้า เป็นต้น

-ด้านระบบทางเดินหายใจและหัวใจ เช่น มีภาวะเหนื่อยง่าย มีเสมหะไอไม่ออก เป็นต้น

-ในผู้ป่วยเด็ก เช่น เด็กสมองพิการแต่กำเนิด เด็กพัฒนาการช้าเป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 10:20 น.  

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.


[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์ 056-531141

*รับ-ส่งหนังสือราชการ*
โทร.056-531141ต่อ132

FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

14.กลุ่มงานผลิตสมุนไพร