โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home ข้อมูลโรงพยาบาล ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

อีเมล พิมพ์ PDFประวัติโรงพยาบาลหนองฉาง

โรงพยาบาลหนองฉาง  เดิมมีฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง  ต่อมาในปี 2501  ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ได้รับงบประมาณจำนวน  200,000  บาท  ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ในเนื้อที่ราชพัสดุ  จำนวน  6  ไร่เศษ  (สสอ.หนองฉางในปัจจุบัน)  มีเตียงคนไข้จำนวน 10  เตียง  และประชาชนร่วมบริจาคเครื่องมือ เครื่องใช้ในกิจกรรมอนามัย  เป็นเงิน  40,000  บาท  ให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.  2510

ต่อมาปี  พ.ศ.  2510  ได้ก่อสร้างขยายอาคารรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงร่วมกับเงินบริจาคของประชาชน  แล้วได้เลื่อนฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงพยาบาลหนองฉาง  เมื่อปี  พ.ศ.  2518

ในปี  พ.ศ.  2522  ได้ย้ายสถานที่มาก่อสร้างใหม่เป็น  โรงพยาบาลหนองฉาง  ขนาด  30  เตียง  โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง  เป็นเงิน 5,000,000  บาท  ในที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินบริจาค  จำนวน  20  ไร่เศษ

ในปี  พ.ศ. 2540  โรงพยาบาลหนองฉางได้รับงบประมาณ  ในการขยายอาคารรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  จำนวน 1  หลัง  จำนวนเตียงคนไข้  30  เตียง  รวมกับของเดิมเป็น  60  เตียง  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  11,150,000  บาท

 

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.


[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์ 056-531141

*รับ-ส่งหนังสือราชการ*
โทร.056-531141ต่อ132

FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

14.กลุ่มงานผลิตสมุนไพร