โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home บริการของโรงพยาบาล บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อีเมล พิมพ์ PDF

              
เปิดให้บริการการนวดแผนไทย  และจำหน่ายยาสมุนไพร

โดยให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 น.- 16.00 น.

และนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์  เวลา 08.00 น.- 15.00 น. ได้แก่


1. บริการนวดรักษาตามอาการ  นวดฝ่าเท้าและนวดเพื่อสุขภาพ

2. บริการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมถึงสนับสนุนยาสมุนไพรให้สถานบริการสุขภาพระดับรอง

3. บริการข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภายในโรงพยาบาล  รวมถึงถ่ายทอดความรู้ จัดนิทรรศการนอกสถานที่

4. ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน


โดยโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการทั้งทางด้านสถานที่ในการให้บริการ  สถานที่ในการผลิตยาสมุนไพร  ด้านบุคลากร  มีการบริหารจัดการคลังยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ  และมีแผนการพัฒนาทั้งสถานที่และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 09:11 น.  

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.


[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์ 056-531141

*รับ-ส่งหนังสือราชการ*
โทร.056-531141ต่อ132

FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

14.กลุ่มงานผลิตสมุนไพร