โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
 

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.:{เข้าทำแบบสำรวจ}:. 

1.แบบสำรวจการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลฯ (26/6/2566 16.45น.)


.:{ประกาศ รพ.หนองฉาง}:.

97.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (4/9/2566 09.20น.)

96.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (18/8/2566 08.31น.)

95.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (20/7/2566 10.20น.)

94.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (19/7/2566 09.20น.)

93.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (14/7/2566 09.00น.)

92.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (5/7/2566 09.30น.)

91.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (5/7/2566 09.30น.)

90.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (26/6/2566 10.00น.)

89.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (30/5/2566 10.50น.)

88.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (26/5/2566 09.00น.)

87.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (24/5/2566 09.15น.)

86.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (12/5/2566 15.20น.)

85.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลหนองฉาง(รายเดือน และรายวัน) (11/5/2566 10.20น.)

84.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (24/4/2566 10.00น.)

83.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (3/4/2566 09.20น.)

82.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (28/3/2566 09.08น.)

81.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (20/3/2566 10.45น.)

80.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (24/2/2566 10.30น.)

79.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (14/2/2566 16.50น.)

78.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (3/2/2566 09.00น.)

77.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (27/1/2566 09.52น.)

76.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (25/1/2566 10.23น.)

75.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (17/1/2566 10.13น.)

74.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (5/1/2566 14.15น.)

73.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (22/12/2565 15.20น.)

72.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (20/12/2565 16.00น.)

71.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (20/12/2565 16.00น.)

70.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (09/12/2565 14.35น.)

69.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (25/11/2565 10.10น.)

68.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (16/11/2565 10.47น.)

67.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(07/11/2565 11.20น.)

66.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวง(22/09/2565 11.55น.)

65.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(17/08/2565 14.55น.)

64.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (10/08/2565 13.30น.)

63.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (08/08/2565 14.15น.)

63.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (08/08/2565 14.15น.)

62.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(02/08/2565 14.00น.)

61.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวง(27/06/2565 14.50น.)

60.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (27/6/2565 09.40น.)

59.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (17/6/2565 16.30น.)


.:{เอกสารอื่นๆ}:.

แผนรับ-จ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองฉาง ปี2566 (update 26/10/2565/)

16.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (update-16/12/2562 14.25น.)

17.แบบ สขร มิ.ย. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

18.แบบ ขสร ก.ค. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (update-29/10/2564 14.00น.)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รพ.หนองฉาง (update-25/11/2565 12.01น.)

MOPH - PDPA (กระทรวงสาธารณสุข) (update-25/11/2565 12.02น.)

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2565

[ดาวน์โหลด] (update-25/02/2565 16.00น.)

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2562

[ดาวน์โหลด] (update-19/04/2562 11.57น.)


.:{ชมรมจริยธรรม รพ.หนองฉาง}:.

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม  ปีงบประมาณ 2566

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566


.: ประกาศประกวดราคา/สอบราคา:.

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

[ดาวน์โหลด] (update-09/03/2565 16.00 น.)

ประกาศร่างประกาศเอกสารประกวดราคารถโดยสาร12ที่

[ดาวน์โหลด] (update-04/03/2565 16.00 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

[ดาวน์โหลด] (update-04/03/2565 16.00 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

[ดาวน์โหลด] (update-23/02/2565 11.47 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

[ดาวน์โหลด] (update-02/02/2565 15.10 น.)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

[ดาวน์โหลด] (update-26/01/2565 10.30 น.)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-01/04/2564 16.30 น.)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.40 น.)

เอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ตาราง ปปช.)

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 2-2563

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

เอกสารรายงานทางการเงิน

รายงานงบทดลองและรายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ2565

(update22/03/2566 16.25น.)

เอกสารจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประกาศโรงพยาบาลหนองฉาง เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อฯ ปีงบ2566

[ดาวน์โหลด] (update-27/02/2566 14.20 น.)

ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาปีงบประมาณ2566

[ดาวน์โหลด] (update-13/10/2565 15.30 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือน มกราคม2566

[ดาวน์โหลด] (update-31/01/2566 15.00 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนธันวาคม2565

[ดาวน์โหลด] (update-02/01/2566 15.35 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือน พฤศจิกายน2565

[ดาวน์โหลด] (update-30/11/2565 15.30 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนตุลาคม565

[ดาวน์โหลด] (update-31/10/2565 15.40 น.)

ประกาศเสนอราคาวัสดุทางทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรมเดือนมกราคม2565 (1)

[ดาวน์โหลด] (update-08/02/2565 14.00 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรมเดือนมกราคม2565 (2)

[ดาวน์โหลด] (update-08/02/2565 14.00 น.)

.:เจ้าหน้าที่ รพ.หนองฉาง ทำแบบสำรวจ:.


   

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.
นพ.อดิเทพ เกรียงไกรวณิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง

[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com

---------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด