โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

 

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:{ประกาศ รพ.หนองฉาง}:.

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (update-31/08/2564 15.25น.)

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะในตำแหน่งฯ (update-30/08/2564 14.25น.)

26.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-20/08/2564 14.45น.)

27.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-15/09/2564 14.00น.)

28.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-17/09/2564 10.30น.)

29.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) (update-20/09/2564 15.20น.)

30.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-22/09/2564 16.20น.)

31.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(update-23/09/2564 12.30น.)

32.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)(update-30/09/2564 14.45น.)

33.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(update-30/09/2564 14.45น.)

34.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(update-30/09/2564 16.15 น.)

35.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(update-04/10/2564 11.00 น.)

36.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(update-15/12/2564 16.20 น.)

37.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(update-20/12/2564 10.30 น.)

38.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและวันเวลาสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (28/12/2564 11.55 น.) 

39.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (29/12/2564 10.30 น.) 

40.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (05/01/2565 16.41น.)

41.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  (05/01/2565 16.45น.)

42.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (24/01/2565 11.45น.) 

43.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (02/02/2565 11.45น.) 

44.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (11/02/2565 10.15น.) 

45.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (15/02/2565 11.00น.) 

46.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครว (22/02/2565 13.00น.) 

47.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (22/02/2565 15.00น.) 

48.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28/02/2565 10.00น.)

49.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (08/04/2565 10.40น.)

50.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวง(27/04/2565 11.10น.) 

51.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (29/04/2565 12.20น.) 

52.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(03/05/2565 14.05น.) 

53.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (12/05/2565 11.40น.)

54.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (20/05/2565 09.20น.)

55.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (20/05/2565 09.20น.)

56.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (27/5/2565 10.50น.)

57.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (27/05/2565 10.50น.)

58.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (20/05/2565 14.00น.)

59.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (17/6/2565 16.30น.)

60.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (27/6/2565 09.40น.)

61.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวง(27/06/2565 14.50น.)

62.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(02/08/2565 14.00น.)

63.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (08/08/2565 14.15น.)

64.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (10/08/2565 13.30น.)

65.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(17/08/2565 14.55น.)

66.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวง(22/09/2565 11.55น.)

.:{เอกสารอื่นๆ}:. 

16.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (update-16/12/2562 14.25น.)

17.แบบ สขร มิ.ย. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

18.แบบ ขสร ก.ค. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

19.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (update-29/10/2564 14.00น.)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2565

[ดาวน์โหลด] (update-25/02/2565 16.00น.)

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2562

[ดาวน์โหลด] (update-19/04/2562 11.57น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.: ประกาศประกวดราคา/สอบราคา:.


ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

[ดาวน์โหลด] (update-09/03/2565 16.00 น.)

ประกาศร่างประกาศเอกสารประกวดราคารถโดยสาร12ที่

[ดาวน์โหลด] (update-04/03/2565 16.00 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

[ดาวน์โหลด] (update-04/03/2565 16.00 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 

[ดาวน์โหลด] (update-23/02/2565 11.47 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

[ดาวน์โหลด] (update-02/02/2565 15.10 น.)

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

[ดาวน์โหลด] (update-26/01/2565 10.30 น.)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-01/04/2564 16.30 น.)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.40 น.)

เอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ตาราง ปปช.)

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 2-2563

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเอกสารประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี2562-2563

[ดาวน์โหลด]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา(CO2)

[ดาวน์โหลด] (update-30/8/2562 15.31 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา

[ดาวน์โหลด] (update-11/9/2562 16.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ขายพัสดุครุภันฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

[ดาวน์โหลด] (update-17/2/2563 14.30 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาโรงพยาบาลหนองฉาง ปี2564

[ดาวน์โหลด] (update-19/08/2564 13.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

เอกสารจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนมกราคม2565

[ดาวน์โหลด] (update-08/02/2565 14.00 น.)

ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาปีงบประมาณ2565

[ดาวน์โหลด] (update-04/02/2565 14.00 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนตุลาคม64

[ดาวน์โหลด] (update-04/02/2565 14.00 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน64

[ดาวน์โหลด] (update-04/02/2565 14.00 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเดือนธันวาคม64

[ดาวน์โหลด] (update-04/02/2565 14.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเสนอราคาวัสดุทางทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรมเดือนมกราคม2565 (1)

[ดาวน์โหลด] (update-08/02/2565 14.00 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรมเดือนมกราคม2565 (2)

[ดาวน์โหลด] (update-08/02/2565 14.00 น.)

.:เจ้าหน้าที่ รพ.หนองฉาง ทำแบบสำรวจ:.   

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]

      .:: Catalog Download ::.

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

เอกสารทางวิชาการ (เผยแพร่)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปี2564

------------------------------------------
1. เอกสารคู่มือหมอครอบครัว เขต3

update 16/01/2560 13.30น.

------------------------------------------

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล

update 14/02/2560 19.19น.

------------------------------------------

3. แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมรับรองคุณภาพHA ตามมาตรฐานใหม่2018
update 19/06/2561 08.45น.

------------------------------------------

[ มุมเอกสาร+คลังความรู้ ]

(download)

------------------------------------------

4. WI/CPG-การดูแลผู้ป่วยรายโรค
update 03/01/2563 12.05น.

นพ.อดิเทพ เกรียงไกรวณิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง

[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com

---------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด