โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร


 

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :.

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา [ ดาวน์โหลด ] (update11/05/2559)  

----------------------------------------------------------------------------------

.: หนังสือเวียนภายนอกหน่วยงาน :.

1.หนังสือแจ้งเวียน/คำสั่ง เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

[ดาวน์โหลด] (update-01/05/2561 10.25 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.: หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน :. 

1.ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอุทัยธานี.  [ ดาวน์โหลด ] (update02/02/2558)

2.ผังระงับเหตุอัคคีภัยหน่วยงานรังสี. [ ดาวน์โหลด ] (update31/05/2559)

3.รายชื่อและหน้าที่ทีมต่างๆแผนอัคคีภัย. [ ดาวน์โหลด ] (update31/05/2559)

----------------------------------------------------------------------------------

.: เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง :.

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2562

[ดาวน์โหลด] (update-19/04/2562 11.57น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.: ประกาศประกวดราคา/สอบราคา:.

ประกาศประกวดราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา(CO2)

[ดาวน์โหลด] (update-30/8/2562 15.31 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา

[ดาวน์โหลด] (update-11/9/2562 16.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.30 น.)

ประกวดราคาคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.31 น.)

ประกาศประกวดราคาราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.32 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

[ดาวน์โหลด] (update-20/10/2561 15.30 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

ราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์

[ดาวน์โหลด] (update-3/1/2562 12.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[ดาวน์โหลด] (update-3/1/2562 13.00 น.)

[ดาวน์โหลด] (update-3/1/2562 13.10 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.: เอกสารITA-2562:.

.: โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี :.

[EB-1]   [EB-2]   [EB-3]   [EB-4]   [EB-5]   [EB-6]

[EB-7]   [EB-8]   [EB-9]   [EB-10]   [EB-11]   [EB-12]

[EB-13]   [EB-14]   [EB-15]   [EB-16]   [EB-17]   [EB-18]

[EB-19]   [EB-20]   [EB-21]   [EB-22]   [EB-23]   [EB-24]

[EB-25]   [EB-26]   [เอกสารอื่นๆ]  

----------------------------------------------------------------------------------

.:เจ้าหน้าที่ รพ.หนองฉาง ทำแบบสำรวจ:.   

มุมรวบรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


( download )

[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]

      .:: Catalog Download ::.

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

1. เอกสารคู่มือหมอครอบครัว เขต3 update 16/01/2560 13.30น.

------------------------------------------

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล

update 14/02/2560 19.19น.

------------------------------------------

3. แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมรับรองคุณภาพHA ตามมาตรฐานใหม่2018
update 19/06/2561 08.45น.

------------------------------------------

[ มุมเอกสาร+คลังความรู้ ]

(download)

------------------------------------------นพ.ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร

( นายแพทย์เชี่ยวชาญ )

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง

[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com

---------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์