โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร














 

.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.:{ประกาศ รพ.หนองฉาง}:.

** ประกาศ รายชื่อผู้รับการประเมินฯในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (update-26/01/2564 16.30น.)

** ประกาศ ระงับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
(update-01/05/2563 09.30น.)

** ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ (update-01/05/2563 11.30น.)

1.ประกาศ รับสมัครงาน1 (update-25/03/2563 16.00น.)

2.ประกาศ รับสมัครงาน2 (update-25/03/2563 16.03น.)

3.ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (update-18/03/2563 10.01น.)

4.ประกาศ เรื่องการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน(IPD)ปี2563 (update-22/01/2563 13.05น.)

5.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (update-25/04/2563 10.08น.)

6.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการ (update-25/04/2563 10.08น.)

7.ประกาศ ผู้ผ่านการประเมินพยาบาลวิชาชีพ (update-28/04/2563 10.00น.)

8.ประกาศ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (update-28/04/2563 10.01น.)

9.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (update-19/05/2563 15.18น.)

10.ประกาศ รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (update-9/07/2563 14.35น.)

11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (update-23/07/2563 15.27น.)

12.ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (update-31/07/2563 10.27น.)

13.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (update-11/08/2563 10.27น.)

14.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ พนักงานสาธารณสุขทั่วไป (update-20/08/2563 10.27น.)

15.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (update-20/08/2563 10.27น.)

16.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) (update-15/12/2563 16.27น.)

17.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) (update-18/01/2564 14.00น.)

18รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-22/01/2564 12.00น.)

19.ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (update-27/01/2564 10.30น.)

20.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (update-01/02/2564 14.30น.)

21.ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (update-05/02/2564 15.00น.)

22.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานประจำตึก,พนักงานบริการ (update-09/02/2564 16.00น.)

23.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (update-16/02/2564 12.00น.)

24.เลื่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (update-10/03/2564 11.00น.)

25.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (update-30/03/2564 14.45น.)

26.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-20/08/2564 14.45น.)

27.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-15/09/2564 14.00น.)

28.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-17/09/2564 10.30น.)

29.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) (update-20/09/2564 15.20น.)

30.รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (update-22/09/2564 16.20น.)

31.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(update-23/09/2564 12.30น.)

32.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)(update-30/09/2564 14.45น.)

33.บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(update-30/09/2564 14.45น.)

34.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(update-30/09/2564 16.15 น.)

35.ประกาศโรงพยาบาลหนองฉางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(update-04/10/2564 11.00 น.)

.:{เอกสาร ITA}:. 

1.EB 1 ข้อ 1 - บันทึกรายงานและขออนุมัติเผยแพร่ (update-16/12/2562 12.57น.)

2.EB 1 ข้อ 2 - รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ (update-16/12/2562 12.58น.)

3.EB 1 ข้อ 3 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ (update-16/12/2562 12.59น.)

4.EB 2 ข้อ 1 - บันทึกลงนามประกาศและขออนุมัติเผยแพร่ (update-16/12/2562 13.00น.)

5.EB 2 ข้อ 2 - ประกาศแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่ (update-16/12/2562 13.01น.)

6.EB 2 ข้อ 3.1 ขออนุมัติประกาศแผน (update-16/12/2562 13.02น.)

7.EB 2 ข้อ 3.1 คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ (update-16/12/2562 13.03น.)

8.EB 2 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ (update-16/12/2562 13.04น.)

9.EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (update-16/12/2562 13.05น.)

10.EB 2 ข้อ 3.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง_compressed (1) (update-16/12/2562 14.00น.)

11.EB 2 ข้อ 3.3 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน (update-16/12/2562 14.20น.)

12.EB 3 ข้อ 1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5000 บาท (update-16/12/2562 14.21น.)

13.EB 3 ข้อ 2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (update-16/12/2562 14.22น.)

14.EB 4 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. 62 (update-16/12/2562 14.23น.)

15.EB 4 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62 (update-16/12/2562 14.24น.)

16.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (update-16/12/2562 14.25น.)

17.แบบ สขร มิ.ย. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

18.แบบ ขสร ก.ค. 63 (update-03/09/2563 14.25น.)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนประมาณการ รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี2562

[ดาวน์โหลด] (update-19/04/2562 11.57น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.: ประกาศประกวดราคา/สอบราคา:.


ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-01/04/2564 16.30 น.)

ประกาศจังหวัดอุทัยธานีเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.40 น.)

เอกสารประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ตาราง ปปช.)

[ดาวน์โหลด] (update-23/03/2564 13.50 น.)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 2-2563

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

[ดาวน์โหลด] (update-10/6/2563 10.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------


ประกาศเอกสารประกวดราคา

[ดาวน์โหลด] (update-2/7/2563 10.00 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี2562-2563

[ดาวน์โหลด]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา(CO2)

[ดาวน์โหลด] (update-30/8/2562 15.31 น.)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องสกัดน้ำมันกัญชา

[ดาวน์โหลด] (update-11/9/2562 16.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------


ขายพัสดุครุภันฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

[ดาวน์โหลด] (update-17/2/2563 14.30 น.)

ราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.30 น.)

ประกวดราคาคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.31 น.)

ประกาศประกวดราคาราคากลางคุรุภัณฑ์ทางการเเพทย์(เครื่องดมยาสลบ)

[ดาวน์โหลด] (update-7/6/2562 15.32 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ2564

[ดาวน์โหลด] (update-01/10/2563 13.30 น.)


ประกาศจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาโรงพยาบาลหนองฉาง ปี2564

[ดาวน์โหลด] (update-19/08/2564 13.00 น.)

----------------------------------------------------------------------------------

.:เจ้าหน้าที่ รพ.หนองฉาง ทำแบบสำรวจ:.



   





มุมรวบรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]





      .:: Catalog Download ::.

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]






.:: ชมภาพกิจกรรม ::.

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ]

เอกสารทางวิชาการ (เผยแพร่)
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ปี2564

------------------------------------------
1. เอกสารคู่มือหมอครอบครัว เขต3

update 16/01/2560 13.30น.

------------------------------------------

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
วิเคราะห์ข้อมูล

update 14/02/2560 19.19น.

------------------------------------------

3. แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมรับรองคุณภาพHA ตามมาตรฐานใหม่2018
update 19/06/2561 08.45น.

------------------------------------------

[ มุมเอกสาร+คลังความรู้ ]

(download)

------------------------------------------

4. WI/CPG-การดูแลผู้ป่วยรายโรค
update 03/01/2563 12.05น.









นายแพทย์สุชิน คันศร

(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง

[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com

---------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ



Scan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด