คลีนิกโรคเรื้อรัง

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 07:12 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

เปิดให้บริการดังนี้


คลินิกโรคเบาหวาน             ทุกวันอังคารและวันพุธ

คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

คลินิกวัณโรค                    ทุกวันศุกร์

คลินิก HIV                       ทุกวันพฤหัสแรกของเดือน

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 07:11 น.