คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 08:02 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

ให้บริการเกี่ยวกับการฝากครรภ์ การให้วัคซีนเด็ก  การวางแผนครอบครัว

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


วันจันทร์          ให้บริการฝากครรภ์รายใหม่

วันอังคาร         ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า (อายุครรภ์ 28-40 สัปดาห์)

วันพุธ              ให้บริการฝากครรภ์รายเก่า (อายุครรภ์ 1-27 สัปดาห์)/อัลตราซาวด์

วันพฤหัสบดี      ให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี/ฉีดวัคซีน

วันศุกร์             ให้บริการคลินิกวางแผนครอบครัว  คลินิกวัยทอง  คลินิกไร้พุง  

                      ตรวจหลังคลอด  ตรวจมะเร็งปากมดลูก

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 06:54 น.