ทันตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2012 เวลา 08:12 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น.


บริการที่มีให้บริการ

- ถอนฟัน

- อุดฟัน

- ขูดหินปูน,เกลารากฟัน

- เคลือบหลุมร่องฟัน- รักษารากฟันน้ำนม/ฟันแท้                                  

- เคลือบฟลูออไรด์

- ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น

- ผ่าตัดภายในช่องปาก


วันจันทร์      คลินิก ANC (ตรวฟัน ให้ทันตสุขศึกษา)

                ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม รพ.สต.ทุ่งพง

                ออกหน่วยให้บริการทำฟันเทียม  รพ.สต.เขากวางทอง


วันอังคาร     ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม รพ.สต.วังหิน


วันพุธ          ออกหน่วยตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟันให้กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเครื่อข่ายหนองฉาง


วันพฤหัสบดี   ออกหน่วยตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟันให้กับเด็กนักเรียนประถมศึกษาในเครื่อข่ายหนองฉาง

                 ออกหน่วยให้บริการทำฟันเทียม  รพ.สต.การุ้ง

                 ออกหน่วยให้บริการทำฟันเทียม  รพ.สต.ทุ่งโพ

                 คลินิกบริการ  WBC (ตรวจฟัน+ให้ทันตสุขศึกษา+เคลือบฟลูออไรด์)


วันศุกร์       ออกหน่วยให้บริการทำฟันเทียม  รพ.สต.เขาบางแกรก

               ออกหน่วยตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเครือข่ายหนองฉาง       

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 07:12 น.