ผ่าตัด

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 06:07 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

- ให้บริการทำหมันหญิงหลังคลอด  ทำหมันชาย  ผ่าตัดเล็ก เช่น Excision,I&D,จี้ไฟฟ้า,Scrub burn,Debridement,Skin graft ฯลฯ

- ให้ยาระงับความรู้สึก Intravenous Anesthesia (ทางเส้นเลือด) เช่น Ketelar,Pethidine

- เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น.- 16.00 น.