ห้องคลอด

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012 เวลา 05:48 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์


                              

- ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป ที่มีอาการเจ็บครรภ์

หรือมีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์

- ให้บริการดูแลทำคลอดปกติ   การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum extraction)

  การช่วยคลอดท่าก้น (breech assisting) โดยไม่สามารถให้บริการการดูแลผู้คลอดที่คลอดโดยการ

 ทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (caesarean section)

- ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชกรรมที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2012 เวลา 06:07 น.