อุบัติเหตุฉุกเฉิน

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012 เวลา 05:36 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

   


- งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

- งานบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ (หลังคลินิกนอกเวลา) 

งานรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง

- งานชันสูตรทางคดี / ผู้ป่วยเสียชีวิต

- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

- งานรับอุบัติเหตุอุบัติภัย

                                                                                        


                                                                                         

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012 เวลา 05:46 น.