ตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 07:14 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.

                                         นอกเวลาราชการ 16.00 น.- 08.00 น. ทำการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์   ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ทำการตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉิน


  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 07:35 น.