ติดต่อโรงพยาบาลหนองฉาง

พิมพ์


ดู โรงพยาบาลหนองฉาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


โรงพยาบาลหนองฉาง

347 หมู่ 5 ตำบล หนองฉาง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี 61110

โทรศัพท์ 056-531141 , แฟกซ์ 056-531544